ઊમરો ઓળંગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરો ઓળંગવો

  • 1

    ઘર બહાર નીકળવું કે જવું.

  • 2

    મર્યાદા છોડવી.