ગુજરાતી

માં ઊલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊલ1ઊલ2

ઊલ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જીભ ઉપરનો મેલ કે વળતી છારી.

ગુજરાતી

માં ઊલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊલ1ઊલ2

ઊલ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ચૂલો.