ઊલટચકાસણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊલટચકાસણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચકાસણી સામે ચકાસવું તે; 'કાઉન્ટર-ચેક'.