ઊલટપૂલટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊલટપૂલટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અવળાસવળી; ઊલટસૂલટ.

 • 2

  અવ્યવસ્થિત.

 • 3

  ઊલટપાલટ તપાસ.

 • 4

  અવ્યવસ્થા; ગોટાળો.