ઊલટી ગંગા વહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊલટી ગંગા વહેવી

  • 1

    સવળાને બદલે અવળું થવું; બાજી બગડવી.