ઊલ ઉતારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊલ ઉતારવી

  • 1

    (દાતણની ચીર કે ઊલિયાથી) જીભ પરની છારી દૂર કરવી.