ગુજરાતી માં ઊહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઊહ1ઊહ2

ઊંહ1

અવ્યય

 • 1

  દુઃખ; તુચ્છકાર કે અભિમાનનો ઉદ્ગાર.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી માં ઊહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઊહ1ઊહ2

ઊંહું2

અવ્યય

 • 1

  ઈનકાર કે જીદ દર્શાવતો ઉદ્ગાર.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી માં ઊહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઊહ1ઊહ2

ઊહ

પુંલિંગ

 • 1

  તર્ક; કલ્પના.

 • 2

  પરીક્ષણ.

 • 3

  અધ્યાહાર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં ઊહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઊહ1ઊહ2

ઊહ

અવ્યય

 • 1

  મશ્કરી,ચેષ્ટા, તિરસ્કાર અને ગર્વસૂચક ધ્વનિ.

 • 2

  હુંપણાનો ઉદ્ગાર.

મૂળ

રવાનુકારી