ગુજરાતી

માં ઊહની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊંહ1ઊંહું2ઊહ3ઊહ4

ઊંહ1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  દુઃખ; તુચ્છકાર કે અભિમાનનો ઉદ્ગાર.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ઊહની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊંહ1ઊંહું2ઊહ3ઊહ4

ઊંહું2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ઈનકાર કે જીદ દર્શાવતો ઉદ્ગાર.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ઊહની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊંહ1ઊંહું2ઊહ3ઊહ4

ઊહ3

પુંલિંગ

 • 1

  તર્ક; કલ્પના.

 • 2

  પરીક્ષણ.

 • 3

  અધ્યાહાર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ઊહની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊંહ1ઊંહું2ઊહ3ઊહ4

ઊહ4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  મશ્કરી,ચેષ્ટા, તિરસ્કાર અને ગર્વસૂચક ધ્વનિ.

 • 2

  હુંપણાનો ઉદ્ગાર.

મૂળ

રવાનુકારી