ઋણધ્રુવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઋણધ્રુવ

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    કૅથોડ'.