ગુજરાતી

માં ઍજન્ડાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઍજન્ડા1ઍજૅન્ડા2

ઍજન્ડા1

પુંલિંગ

  • 1

    (સભાનાં) કામકાજનો સૂચિપત્ર; કાર્યક્રમ.

મૂળ

इं. अजेन्डा

ગુજરાતી

માં ઍજન્ડાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઍજન્ડા1ઍજૅન્ડા2

ઍજૅન્ડા2

પુંલિંગ

  • 1

    (સભાનાં) કામકાજનો સૂચિપત્ર; કાર્યક્રમ.

મૂળ

इं. अजेन्डा