એકઠું બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકઠું બેસવું

  • 1

    સાથે બેસવું ઊઠવું કે મળવું; મેળ હોવો.