એકદૂધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકદૂધ

વિશેષણ

  • 1

    એક જ દૂધ ધાવેલું; એક વંશનું.