એકના તેર કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકના તેર કરવા

  • 1

    રજનું ગજ કરવું; વધારી મૂકવું.