એકનું એક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકનું એક

  • 1

    એકસરખું; એક જ; ફેરફાર વિનાનું.