એકલિંગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકલિંગી

વિશેષણ

વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  • 1

    વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
    એક જ લિંગનાં ફૂલવાળું (ફૂલ કે છોડ); 'ડાયોશિયસ', 'ડાઇક્લીનસ'.