ગુજરાતી

માં એકવડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકવડ1એકવડું2

એકવડ1

વિશેષણ

  • 1

    એકવડું; એક પડવાળું.

મૂળ

એક+વડ-પડ?

ગુજરાતી

માં એકવડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકવડ1એકવડું2

એકવડું2

વિશેષણ

  • 1

    એકવડિયું; નાજુક–નબળા બાંધાનું; સૂકલા-પાતળા કોઠાનું.

  • 2

    એક પડવાળું.