એકવડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકવડ

વિશેષણ

  • 1

    એકવડું; એક પડવાળું.

મૂળ

એક+વડ-પડ?

એકવડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકવડું

વિશેષણ

  • 1

    એકવડિયું; નાજુક–નબળા બાંધાનું; સૂકલા-પાતળા કોઠાનું.

  • 2

    એક પડવાળું.