એકવડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકવડિયું

વિશેષણ

  • 1

    નાજુક–નબળા બાંધાનું; સૂકલા–પાતળા કોઠાનું.