એકેશ્વરવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકેશ્વરવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    એકેશ્વરવાદમાં માનનાર.