એકાક્ષરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકાક્ષરી

વિશેષણ

  • 1

    એકાક્ષરવાળું.