એકાંતરવૃત્તખંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકાંતરવૃત્તખંડ

પુંલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    'ઓલ્ટર્નેટ સેગ્મેન્ટ ઑફ એ સર્કલ'.