એકાર્થનિર્દેશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકાર્થનિર્દેશ

પુંલિંગ

  • 1

    સમાન અર્થવાળા શબ્દો કહેવા તે.