એકી લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકી લાગવી

  • 1

    પેશાબની હાજત થવી.