ગુજરાતી

માં એક એકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એક એક1એકે એકે2

એક એક1

વિશેષણ

  • 1

    એકીસાથે એક.

  • 2

    એક પછી એક; ક્રમિક.

ગુજરાતી

માં એક એકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એક એક1એકે એકે2

એકે એકે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    એક એક ક્રમમાં કે ઢબે; એકેક.