એક નાવમાંનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક નાવમાંનું

વિશેષણ

  • 1

    સરખી હાલત કે સરખા વિચારનું.