એક ને એક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક ને એક

  • 1

    એકસરખું; એક જ; ફેરફાર વિનાનું.