એક પર બે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક પર બે કરવું

  • 1

    ભણવાનું કાંઈક શરૂ કરવું; કક્કો ઘૂંટતા થવું.