ગુજરાતી

માં એડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એડો1એડો2

એડો1

વિશેષણ

  • 1

    આડો; ઊંધો; ખરાબ.

પુંલિંગ

  • 1

    આડો; ઊંધો; ખરાબ.

ગુજરાતી

માં એડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એડો1એડો2

એડો2

પુંલિંગ

  • 1

    નેડો; સ્નેહ.