ગુજરાતી માં એડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

એડો1એડો2

એડો1

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    આડો; ઊંધો; ખરાબ.

ગુજરાતી માં એડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

એડો1એડો2

એડો2

પુંલિંગ

  • 1

    નેડો; સ્નેહ.