એણીગમનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એણીગમનું

  • 1

    તે બાજુનું.