એનઊપજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એનઊપજ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખાસ-જમીનની ઊપજ.

  • 2

    જમીનનું મહેસૂલ.