ગુજરાતી

માં એનખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એનખરચ1એનખર્ચ2

એનખરચ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ખાસ ખરચ.

 • 2

  જમીન પાછળનું ખર્ચ.

ગુજરાતી

માં એનખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એનખરચ1એનખર્ચ2

એનખર્ચ2

પુંલિંગ

 • 1

  ખાસ ખરચ.

 • 2

  જમીન પાછળનું ખર્ચ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ખાસ ખરચ.

 • 2

  જમીન પાછળનું ખર્ચ.