એરણે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એરણે ચડાવવું

  • 1

    કસોટીમાં લેવું; કસવું.