ગુજરાતી

માં એળચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એળચી1એળચી2

એળચી1

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇલાયચી; એક જાતનો તેજાનો.

ગુજરાતી

માં એળચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એળચી1એળચી2

એળચી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇયળ; એક કીડો.