ઓંકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓંકાર

પુંલિંગ

  • 1

    ઓમકાર; ઓમ; પ્રણવ.

  • 2

    ઓમ એવો ઉચ્ચાર.

ઓકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓકાર

પુંલિંગ

  • 1

    ઓ અક્ષર અથવા ઉચ્ચાર.