ગુજરાતી

માં ઓકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓકાર1ઓંકાર2

ઓકાર1

પુંલિંગ

  • 1

    ઓ અક્ષર અથવા ઉચ્ચાર.

ગુજરાતી

માં ઓકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓકાર1ઓંકાર2

ઓંકાર2

પુંલિંગ

  • 1

    ઓમકાર; ઓમ; પ્રણવ.

  • 2

    ઓમ એવો ઉચ્ચાર.