ઓછા પેટનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓછા પેટનું

વિશેષણ

  • 1

    વાત પેટમાં ન રાખી શકે તેવું.