ઓછું આણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓછું આણવું

  • 1

    ઓછું લાવવું; ઓછું લાગવું; મન દુભાવું; ખોટું લાગવું.