ઓછ મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓછ મૂકવી

  • 1

    કસર કે મણા રાખવી; બાકી છોડવું.