ગુજરાતી

માં ઓઝટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓઝટ1ઓઝટ2

ઓઝટ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઓછાયો.

  • 2

    ઝપટ; અડફટ (ભૂતપ્રેતની).

ગુજરાતી

માં ઓઝટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓઝટ1ઓઝટ2

ઓઝટ2

સ્ત્રીલિંગ

સુરતી
  • 1

    સુરતી તમાચો.