ઓઝલ રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઝલ રહેવું

  • 1

    ઓઝલમાં રહેવું; ઓઝલ પાળવું.

  • 2

    લાક્ષણિક શરમાવું.