ઓટલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓટલો

પુંલિંગ

  • 1

    ઓટો; બેઠક તરીકે વપરાય એવી ઘરને અડીને કરાતી ઊંચી જગા.