ઓટલો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓટલો ઊઠવો

  • 1

    ખૂબ નુકસાન થવું; પાયમાલ થવું.

  • 2

    વંશ જવો; નિઃસંતાન થવું; ઊમેરો ઊખડી જવો.