ઓટલો વળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓટલો વળવો

  • 1

    ઓટલો ઊઠવો; ખૂબ નુકસાન થવું; પાયમાલ થવું.

  • 2

    વંશ જવો; નિઃસંતાન થવું; ઊમરો ઊખડી જવો.

  • 3

    એક એકનાં છાનાં ઉઘાડાં કરી લડી પડવું.