ઓડો બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓડો બાંધવો

  • 1

    ચોકી પહેરો ગોઠવવો.

  • 2

    વચ્ચે આંતરવું.