ઓત્તારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓત્તારી

અવ્યય

  • 1

    અહો! વાહ રે!.

મૂળ

રવાનુકારી