ઓપટીનો માણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓપટીનો માણસ

  • 1

    ઓપટીમાં કામનો-મદદગાર માણસ.