ઓપટી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓપટી આવવી

  • 1

    ઓપટી થવી.