ઓપ ચડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓપ ચડાવવો

  • 1

    ઓપાવવું.

  • 2

    ઉપરની સફાઈ કે શોભા કરવી.