ઓરડે અજવાળું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરડે અજવાળું હોવું

  • 1

    ઘરમાં ધનદોલત કે સંતાન હોવાં.