ઓરડે તાળાં દેવાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરડે તાળાં દેવાવાં

  • 1

    ઘર બંધ થવું-નિઃસંતાન જવું; વંશવેલો અટકવો.