ઓલામાંથી ચૂલામાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓલામાંથી ચૂલામાં પડવું

  • 1

    નાની આફતમાંથી નીકળવા જતાં ઊલટા મોટી આફતમાં સપડાવું.