ઓળો ન લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓળો ન લેવો

  • 1

    જરાય સ્પર્શ સંબંધમાં ન આવવું.