ઓળો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓળો પડવો

  • 1

    નિષિદ્ધનો પડછાયો ઉપર પડવો; એમ થવાથી બગડવું.